På JN-utveckling grundutbildar vi våra familjehem enligt Socialstyrelsens material Ett hem att växa i .Utbildningen ges kontinuerligt för att ge nya familjer möjlighet att delta. De familjer som deltar i samtliga träffar, får certifikat som intyg att man tagit del av Socialstyrelsens rekommenderade grundutbildning för familjehem.

Nästa kursstart:September 2016

Kursen hålls följande datum: 7 sep, 12 okt,16 nov och 7 dec