Vi arbetar bland annat med följande: 

  • Missbruk (alkohol, drog, spel)
  • Kriminalitet
  • Relationsproblematik
  • Flykting och hedersproblematik
  • Trauma och kriser
  • Självskadebetetende

Utbildning för familjehem

På JN-utveckling grundutbildar vi våra familjehem enligt Socialstyrelsens material Ett hem att växa i .Utbildningen ges kontinuerligt för att ge nya familjer möjlighet att delta. De familjer som deltar i samtliga träffar, får certifikat som intyg att man tagit del av Socialstyrelsens rekommenderade grundutbildning för familjehem.

Nästa kursstart: Vinter 2023

Kvalitetssäkring

För att säkerhetsställa hög kvalitet på verksamheten anlitar vi SSIL som genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex. Varje uppdragsgivare får kontinuerligt svara på ett antal frågor kring placeringen och verksamheten. Svaren och utvärderingen sammanfattas i en rapport som är tillgänglig för landets socialsekreterare och myndigheter.