Familjehem

JN-Utveckling har ett stort antal familjehem knutna till sin verksamhet. Vi kan tillsammans med placerade myndighet matcha fram det bästa familjehemsalternativet inför en placering. De familjehem vi använder skall vara empatiska människor. De måste också vara trygga, stabila vuxna med god förmåga till omvårdnad och förståelse.

Våra familjehem är noga utvalda och utredda. De får omfattande stöd och handledning av våra konsulenter för att minimera risken för sammanbrott och för att orka med det stundtals krävande arbetet som familjehemsvärdar. De får kontinuerligt möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med andra familjehem genom sammankomster som anordnas och leds av JN-utveckling. Externa föreläsare bjuds ibland in för inspiration och kunskapsutveckling.

Våra familjehem är förutom väl lämpade, också duktiga på att vara familjehem just för att de är ”vanliga”familjer. I arbetet med klienter ha vi genom beprövad erfarenhet, sett att vanligheten, är en tillgång. De strategier för att försvara sig mot behandling som många klienter med erfarenhet av institutionsvård har, fungerar inte i ”vanliga” familjer. I familjer utan expertkunskap får våra klienter möjlighet att mobilisera egen kraft i en normal omgivning för att åstadkomma de förändringar som krävs för att skapa sig ett nytt liv. Detta genom att ingå i ett annat socialt samanhang.

Familjehemmet viktigaste uppgift är att förstärka klientens motivation till positiva beteendeförändringar. Familjhemmet har inget behandlingsansvar utan ska finnas som föredöme och stöd. Många klienter behöver hjälp med nya och praktiska saker som de inte lärt sig t.ex. matlagning, betala räkningar och tvätta. Att hjälpa klienten att utveckla struktur på sin vardag är en av familjehemmets uppgifter. Detta förutsätter att värdfamiljen själv, har en god struktur på sin tillvaro.

Vid akuta händelser så har vi tillgång till jourfamiljer.

Vistelsetid
En vuxenplacering i familjhemmet varar oftast mellan sex månader upp till ett år. Därefter skall klienten ut i ett eget boende. För ungdomar kan placeringen sträcka sig över flera år.

Bli familjehem

Du/Ni som funderar på att bli familjehem kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Utdrag
Blivande familjehem måste inhämta register från:

Här kan du ansöka om att bli familjehem